Disclaimer voor www.fleurtjedag.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.Fleurtjedag.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Fleurtjedag. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door www.Fleurtjedag.nl te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Intellectueel eigendom
Het is niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van (delen van) deze website her te gebruiken, te kopiëren, op te slaan, te verspreiden of te koop aan te bieden. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrecht berust bij Fleurtjedag.

Geen garantie op juistheid
Fleurtjedag streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle prijzen getoond op www.Fleurtjedag.nl zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Fleurtjedag niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Fleurtjedag.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.Fleurtjedag.nl op deze pagina.