PRIVACYVERKLARING

Als je gebruik maakt van de dienstverlening van Fleurtjedag, zullen wij persoonsgegevens verwerken van zowel de verzender als de ontvanger. Wij respecteren de privacy van verzenders en ontvangers van verrassingen en bezoekers van onze website. Wij dragen er daarom zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit doen lees je in de onderstaande privacyverklaring. Persoonsgegevens die wij via deze site verzamelen gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van ontvangers die wij van de verzender hebben ontvangen. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

WIE ZIJN WIJ?

www.fleurtjedag.nl
Fleurtjedag V.O.F.
KvK-nummer: 77129504
Mommersteeg 102
5254 VN  Haarsteeg

info@fleurtjedag.nl
073-851 1774

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor het overzicht hebben we een onderscheid gemaakt tussen de verzender van een verrassing en de ontvanger van een verrassing.

Als verzender van een verrassing:

Wanneer je verrassingen bestelt op onze website om die bij iemand thuis te laten verzorgen, dan verwerken wij zowel persoonsgegevens van de verzender als persoonsgegevens van degene aan wie jij de verrassing zendt (ontvanger). Jij verstrekt ons al deze informatie.

Wanneer je als verzender een bestelling plaatst, verwerken wij de volgende gegevens van jou: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, en informatie over de bestelling, zoals de bestel- en bezorgdatum. Afgezien van je naam, e-mailadres zijn al deze gegevens optioneel (niet verplicht).

Jouw NAW-gegevens en overige informatie over de bestelling worden verwerkt om jouw bestelling en betaling te kunnen verwerken en tijdig te kunnen (laten) bezorgen. Jouw e-mailadres en telefoonnummer gebruiken wij om je op de hoogte te houden van de bestelstatus, op andere wijze te communiceren over de bestelling.

De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent. Dat is de rechtsgrond voor de verwerking. Ook kunnen we alleen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals fiscale verplichtingen) voldoen door jouw persoonsgegevens te verwerken. Als je geen gegevens verstrekt, kun je geen bestelling plaatsen en kun je helaas geen gebruik maken van onze dienstverlening. Jij plaatst namelijk bij ons een bestelling en om deze goed uit te kunnen voeren (waaronder valt het op de hoogte houden van de bestelstatus en het opstellen en versturen van de factuur) moeten wij jouw gegevens verwerken

Als ontvanger van een verrassing:

Wat leuk! Iemand heeft jou een verrassing gestuurd via Fleurtjedag. Wij kunnen ons voorstellen dat je benieuwd bent hoe wij aan jouw gegevens komen en wat wij er precies mee hebben gedaan of gaan doen. Dat lees je hieronder.

Wanneer er via Fleurtjedag een bestelling wordt geplaatst, worden de volgende gegevens van jou verwerkt: NAW-gegevens, type adres, telefoonnummer en e-mailadres (telefoonnummer en e-mailadres zijn optioneel). Deze gegevens worden door de verzender verstrekt om jou te kunnen verrassen.

Hoe komen wij aan deze informatie? Dat kan op verschillende manieren. Een ontvanger plaatst speciaal via onze website of per e-mail een bestelling om jou te verrassen. Daarnaast zijn wij gekoppeld aan loket.nl, AFAS en SD Worx. In dat geval heeft jouw werkgever of relatie zijn verlonings- en HR-systeem gekoppeld waardoor er automatisch verrassingen worden verstuurd door Fleurtjedag. De privacyverklaring van Loket.nl lees je hier: https://www.loket.nl/privacy-statement/. Als goed werkgever zijnde laat jouw werkgever dan verrassingen aan jou toesturen.

Wat doen wij vervolgens met jouw gegevens? Jouw NAW-gegevens en overige door de verzender verstrekte informatie over de bestelling worden in dit geval door Fleurtjedag verwerkt om de verrassing tijdig op het juiste adres te kunnen (laten) bezorgen. Het telefoonnummer en/of e-mailadres worden verwerkt om jou op de hoogte te kunnen stellen van het feit dat er een verrassing wordt bezorgd en/of bij de buren is bezorgd. In sommige gevallen maken wij gebruik van een verzendpartner om de verrassing te verzenden. In dat geval verstrekken wij jouw adres ook aan deze partij. Uiteraard maken wij afspraken met deze partijen over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Zowel de ontvanger, de verzender en Fleurtjedag hebben hier belang bij. Fleurtjedag heeft de gegevens nodig om de verrassing te kunnen verzenden, de ontvanger voor het kunnen ontvangen van de verrassing en de verzender om iemand te kunnen verrassen.

Uiteraard hebben we de belangen van alle betrokkenen afgewogen. Fleurtjedag verwerkt de persoonsgegevens van verzenders en ontvangers op grond van een gerechtvaardigd belang. Dit belang bestaat onder meer uit het belang van de afzender om snel en op gemakkelijke wijze verrassingen te kunnen versturen aan vrienden, familie en andere (zakelijke) relaties en het belang van ontvangers om verrassingen te kunnen ontvangen. Voorgenoemde belangen zijn afgewogen tegen de belangen van verzenders en ontvangers, waarbij specifiek rekening is gehouden met het recht op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer van de ontvanger. Hierin is onder meer meegewogen dat wij slechts een minimaal aantal persoonsgegevens verwerken en dat ontvangers het doorgaans erg leuk vinden om dergelijke verrassingen te ontvangen.

BEWAARTERMIJNEN
Vanwege de fiscale bewaarplicht zijn wij verplicht om sommige van jouw gegevens zeven jaar te bewaren (onder andere naam-, order- en betaalgegevens).

Voor de overige door ons verzamelde persoonsgegevens zoals adressen van de ontvanger geldt dat deze door ons worden bewaard zolang dat nodig is om jouw bestelling(en) af te ronden en te factureren. Drie maanden na afronding van de gehele order zal het adres vernietigd worden.

NIEUWSBRIEF
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws en onze diensten. Jouw e-mailadres voegen wij alleen met jouw expliciete toestemming toe aan de lijst van abonnees. Deze toestemming kun je altijd intrekken. Het intrekken van de toestemming tast de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens vóór de intrekking niet aan. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Het abonneebestand van de nieuwsbrief verstrekken wij uiteraard niet aan derden. Wel voeren wij jouw e-mailadres in in een systeem om de nieuwsbrief te laten versturen. Met deze partij hebben wij afspraken gemaakt (een verwerkersovereenkomst) over de bescherming van jouw persoonsgegevens.

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS
Wij maken, met behulp van cookies, gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. Ook houden wij zo bij hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Voor informatie over jouw privacy en welke cookies hiervoor gebruikt worden, verwijzen wij je naar het Privacybeleid van Google.

Onze website gebruikt de Google AdWords Remarketing service om te adverteren op websites van derden (inclusief Google). Deze advertenties zijn gericht op gebruikers die onze website hebben bezocht. Dat betekent dat we adverteren gericht op mensen die onze site hebben bezocht. Ook als zij verder niets op onze site hebben gedaan, zoals het invullen van een contactformulier op onze website. Uiteraard vragen wij eerst jouw toestemming voordat we deze cookies plaatsen.

Adverteren op Google
Dit adverteren kan zijn in de vorm van een advertentie op de Google zoekresultaten pagina, of een website in het Google Display Netwerk. Derden, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties te laten zien op basis van de eerdere activiteit op onze website. Uiteraard gebruiken wij alle gegevens die wij verzamelen volgens ons Privacybeleid en het Privacybeleid van Google. Je kunt je instellingen van hoe Google adverteert wijzigen op de Google Advertentie-instellingenpagina. Als je dit wilt, kun je je ook volledig afmelden voor ‘op interesses gebaseerde advertenties’ op Google.com of door de cookie-instellingen van je browser te wijzigen.

Facebook en instagram
Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken ‘Facebook’ en ‘Instagram’. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie waarvoor je goedkeuring kunt geven (of juist niet). In de privacyverklaringen van Facebook en van Instagram (die regelmatig wijzigen) kun je zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen, als je de cookies goedkeurt.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Fleurtjedag neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat in dat geval om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. In het geval van de koppeling met Loket.nl, gaan wij namelijk altijd nog zelf na of er inderdaad aan de betreffende persoon een verrassing verstuurd moet worden. Er is dus altijd menselijke tussenkomst voordat het besluit om een verrassing te versturen wordt genomen.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
Als Fleurtjedag persoonsgegevens van jou verwerkt, dan hebt je na een schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden? Dan kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om te verzoeken om een beperking van de verwerking, bezwaar te maken tegen de verwerking en kun je een beroep doen op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast kun je het ons uiteraard altijd mededelen indien je niet wilt dat wij je benaderen met informatie over onze producten en diensten. Je kunt voor al deze zaken contact opnemen met info@fleurtjedag.nl

BEVEILIGEN VAN GEGEVENS
Wij hebben veiligheidsmaatregelen genomen om op die manier te voorkomen dat persoonsgegevens die wij verwerken worden vernietigd, gewijzigd, verloren gaan of dat onbevoegden daar toegang toe hebben.

KLACHTEN
Als je een klacht hebt over hoe wij omgaan met privacy, dan kun je dit melden via info@fleurtjedag.nl. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

AANPASSEN PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.